htaccess Mặc định WordPress htaccess Default

htaccess Mặc định WordPress rất cần thiết khi chúng ta muốn Website WordPress của mình hoạt động trơn tru hiệu quả.

htaccess Mặc định WordPress
htaccess Mặc định WordPress
# BEGIN WordPress

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *