Xóa Hình Ảnh Khi Xóa Bài Đăng Cực Dễ

Xóa Hình Ảnh Khi Xóa Bài Đăng là nhu cầu của nhiều anh chị em. Khi bài đăng không còn khả dụng nữa thì hình ảnh còn trong Media dẫn đến tăng dung lượng Website.

Tại sao cần Xóa Hình Ảnh Khi Xóa Bài Đăng.?

Ưu điểm khi Xóa Hình Ảnh Khi Xóa Bài Đăng

Nhược điểm khi Xóa Hình Ảnh Khi Xóa Bài Đăng

Mã Code Function Xóa Hình Ảnh Khi Xóa Bài Đăng
Mã Code Function Xóa Hình Ảnh Khi Xóa Bài Đăng

Mã Code Function Xóa Hình Ảnh Khi Xóa Bài Đăng

Flatsome.IO xin chia sẻ tới quý anh chị và các bạn mã code function. Chức năng của Function này chính là sẽ xóa toàn bộ hình ảnh được đính kèm của bài đăng. Nếu bài đăng đó được xóa.

/* Xóa bài viết sẽ xóa luôn hình ảnh đính kèm. Chia sẻ bởi https://www.flatsome.io */
add_action( 'before_delete_post', 'flatsomeio_delete_all_attached_media' );
function flatsomeio_delete_all_attached_media( $post_id ) {
if( get_post_type($post_id) == "post" ) {
$attachments = get_attached_media( '', $post_id );
foreach ($attachments as $attachment) {
wp_delete_attachment( $attachment->ID, 'true' ); } } } 

Tổng kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *