Flatsome Lightbox Button Vào Trong Nội Dung

Flatsome Lightbox Button thông thường được đặt ở bên ngoài nội dung. Với Function chia sẻ trong bài này sẽ đưa Flatsome Lightbox Button vào bên trong nội dung.

Flatsome Lightbox là gì.?

Flatsome Lightbox là một Elements của Flatsome Theme có chức năng tạo Popup hiển thị nội dung khi nhấp chuột (click mouse) vào một phần tử Anchor Text hay còn gọi là thẻ <a></a>.

Tìm hiểu chuyên sâu về Flatsome Lightbox

Flatsome.IO đã có bài viết chuyên sâu về Flatsome Lightbox. Xin mời bạn truy cập trang này để tìm hiểu sâu hơn về Lightbox Flatsome:

di chuyển Flatsome Lightbox Button từ ngoài vào trong nội dung
Di chuyển Flatsome Lightbox Button từ ngoài vào trong nội dung

Mã code function di chuyển Flatsome Lightbox Button từ ngoài vào trong nội dung

Để sử dụng tính năng này. Bạn tiến hành truy cập: Giao diện (Themes) / Theme File Editor / fucntions.php. Sau Copy mã dưới đây, Dán và lưu lại là thành công.

/* Di chuyển Flatsome Lightbox Button vào bên trong Lightbox Content. Share by https://www.flatsome.io */

add_filter( 'flatsome_lightbox_close_btn_inside', '__return_true' );

Tổng kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *