Theme Flatsome 3.16.4 | Original | Changelog

Theme Flatsome 3.16.4

Tổng quan về Theme Flatsome 3.16.4 | Original | Changelog

Theme Flatsome 3.16.4 được UX-Themes cập nhật ngày 21-12-2022 trên Theme Forest. Đây là bản cập nhật nhỏ để vá lỗi tương thích với Woocommerce 7.2.1
Phiên Bản 3.16.4
Ngày Cập Nhật: 21/12/2022
Ngày Phát Hành: 03/09/2013
Changelog Phiên Bản: Changelog 3.16.3
Changelog Tất Cả: Changelog Flatsome Theme All Versions
Reviews: Review Flatsome Theme
Lượt Tải: 3324
Đánh giá:
5/5 (24)

Theme Flatsome 3.16.4 được UX-Themes cập nhật ngày 21-12-2022 trên Theme Forest. Đây là bản cập nhật nhỏ để vá lỗi tương thích với Woocommerce 7.2.1

Theme Flatsome 3.16.4
Theme Flatsome 3.16.4 được cập nhật ngày nào.?

Flatsome 3.16.4 được cập nhật ngày nào.?

Theme Flatsome.3.16.4 được cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2022 trên Themeforest.

Changelog Theme Flatsome 3.16.4 English

Chúng tôi xin gửi Changelog chính thức của Theme Flatsome 3.16.4 Tiếng Anh.

--- 3.16.4 (20.12.22) ---
NEW: WooCommerce 7.2.1 compatibility.

Changlog Theme Flatsome 3.16.4 Tiếng Việt

Chúng tôi xin gửi Changelog chính thức của Theme Flatsome 3.16.4 Tiếng Việt.

--- 3.16.4 (20.12.22) ---
MỚI: Tương thích WooCommerce 7.2.1

Có nên Cài đặt / Cập nhật bản Flatsome 3.16.4 này không.?

Nếu bạn đang setup mới toanh, hoặc đang dùng Flatsome 3.16.x (x ở đây là có thể phiên bản từ 0 đến 3) và Website của bạn đang bán Sản phẩm thì nên cập nhật lên bản mới nhất để tương thích với Woocommerce 7.2.x

Trong trường hợp Update Flatsome. Bạn luôn luôn cần chú ý phải Backup Website trước khi Update bằng các Plugin như All in One WP Migration hoặc Duplicator …

Trong trường hợp bạn không dùng Woocommerce thì có thể không cần cập nhật hoặc cập nhật nếu bạn muốn.

Flatsome Theme Downloads
Flatsome Theme Downloads

Link Download Theme Flatsome 3.16.4 Nguyên Bản – Original

Để tải xuống Theme Flatsome 3.16.4 xin vui lòng Click vào 1 trong 2 Link dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cảm ơn bạn đã quan yêu thích các Chia sẻ từ Danh mục: